Opstart og samtaler

HEDEHUSENE & FLØNGS PRIVATE PASNINGSORDNING

BØRNESTUEN

OPSTART /TILKNYTNING/ INDKØRING

Husk at sætte 14 dage af til tilknytning( indkøring).


De første 5-10 dage kommer nogenlunde til at være sådan: 


1. dag: En af forældrene kommer sammen med jeres barn og er her sammen ca. 45 minutter.

2.- 3.dag: Barnet prøver at være her alene i 20 - 30 minutter

3-4. dag: Barnet er her ½-1½ time alene.

4-6 dag Barnet er her nogle timer alene og sover evt. en af sine lure her.

7-8 dag: Barnet er her en kort dag alene.

8-10. dag: Herefter er barnet er her evt. hele dagen


Planen er kun et udgangspunkt. Hvis I og jeg vurderer at barnet har brug for længere tid, taler vi om det og finder en passende løsning.

Af erfaring, er det et godt råd, at I i starten gør afleveringen så kort som muligt og især hvis I som forældre også har svært ved at aflevere jeres barn. Det vil sige at når I kommer, siger I farvel og derefter afleverer barnet til mig og går.

Hvis afleveringen bliver for lang, kan børnene blive usikre på, hvad der skal ske. Det kan også smitte af på børnene, hvis forældre er nervøse over hvordan det kommer til at gå, og det kan i nogle tilfælde gøre indkøringen meget lang.


Pasningsaftale og opstartsmøde


Når jeres barn får tilbudt en plads i ordningen, vil I blive inviteret til en opstartssamtale.


Her underskriver vi kontrakt og pasningsaftale, der skal sendes til Høje Tåstrups Kommune- pladsanvisningen. Opstartsmøde har også til formål at gennemgå indkøringsplan, gennemgå mine retningslinjer og til slut ikke mindst høre jeres forventninger til ordningen.


Samtale: Når jeres barn har været i pasningsordningen i ca. 3 mdr. vil I blive tilbudt en opfølgningssamtale. Målet med denne samtale er at få drøftet om dit barn er faldet til og hvordan dit barn trives i dagligdagen, eller om der skal justeres på nogle ting.


Hedehusene og Fløngs private pasningsordning (find os på Facebook)


KONTAKT: Jette Svejgaard - Møllevej 25 - 2640 Hedehusene - Tlf: 60150434 (bedst imellem kl. 12:45 - 14:00) - Email: boernestuen@gmail.com

PRIVAT PASNINGSORDNING


Den samme voksen


Trivsel, udvikling og læring

Pasningsordningen er godkendt af Høje Taastrup kommune, som også fører tilsyn


HAR DETTE FANGET DIN INTERESSE ? DEL GERNE.Opskrivning via Boernestuen@gmail.com