Priser og tilskud

HEDEHUSENE & FLØNGS PRIVATE PASNINGSORDNING

BØRNESTUEN

Priser / tilskud

I 2020 er egenbetalingen 3.275 kr. i alle måneder for alle børn der bliver passet her.Tilskuddet fra Høje Taastrup kommune er 6.296,19 kr. pr. måned i alle måneder. I alt 9.571 kr. Kommer I fra en anden kommune er tilskuddet at se på den pågældne kommunes hjemmeside.

 

Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1. i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på pladsanvisningen. Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven og søges digetalt på HTK.dk. Det er nemt at ansøge og vi gør det sammen.

 

Nomineringen (antal børn pr. voksen) her er ca. 4 børn.

 

I betaler ikke skat af beløbet, da jeg betaler skat af min fulde løn.Tilskuddet kan variere fra år til år..

Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.

 

Søskendetilskud

Der ydes også søskendetilskud til forældre, der modtager tilskud til privat børnepasning.

 

Regler for tilskud:

Der søges direkte om tilskud via  HTK´s hjemmeside, og det er nemt.

Har dit barn allerede en kommunal institutionsplads, kan den opsiges med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden, derefter kan barnet starte her med tilskud.

Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven og søges hos pladsanvisningen.

Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1. i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på pladsanvisningen.

 

Vil du vide mere?

Har I spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat pasning, kan I kontakte mig.

 

Børn fra andre kommuner

Alle børn, også fra andre kommuner, er velkommen i min private pasningsordning her i Høje Taastrup kommune

Jeg kan som selvstændig børnepasser  jf. fritvalgsordningen, passe børn fra andre kommuner.

 

Pasningsordningen er godkendt af Høje Taastrup kommune, som også fører tilsyn.

 

 

Hedehusene og Fløngs private pasningsordning (find os på Facebook)


KONTAKT: Jette Svejgaard - Møllevej 25 - 2640 Hedehusene - Tlf: 60150434 (bedst imellem kl. 12:45 - 14:00) - Email: boernestuen@gmail.com

PRIVAT PASNINGSORDNING


Den samme voksen


Trivsel, udvikling og læring

Pasningsordningen er godkendt af Høje Taastrup kommune, som også fører tilsyn


HAR DETTE FANGET DIN INTERESSE ? DEL GERNE.Opskrivning via Boernestuen@gmail.com