Sygdom

SYGDOM

Vedr. barnets sundhed og Sygdom: Når børn kommer i pasningsordning, skal de være raske. Det vil sige, at de skal kunne følge dagligdagen såvel inde som ude.


Vores udgangspunkt er, at barnets behov altid skal komme i første række. Barnets sundhed og sygdom skal ses, som et fælles ansvar mellem hjemmet og pasningssted.

Syge børn skal ikke være i pasningsordning og skal hentes hjem. 


Når børnene er i pasningsordning, er det vigtigt, at der er sundt at være. Hedehusene og Fløngs private pasningsordning følger Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme og forholdsregler.


En hovedregel er, at syge børn ikke må komme i pasningsordning med en smitsom sygdom og først må komme igen, når det ikke længere smitter. Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning. 


Hvis jeg skulle blive syg, (hvilket heldigvis er yderst sjældent) kontakter jeg jer hurtigst muligt. I skal selv sørge for pasning af jeres barn. Jeg kan oplyse at jeg har haft en enkelt sygedag siden opstarten af Hedehusene og Fløngs Private Pasningsordning januar, 2014.   


Sundhedsstyrelsens plakat her tv.


Bliv hjemme hvis du  (eller dit barn)er syg:


Bliv også hjemme, hvis du er i tvivl, om du er syg. Isoler dig og sørg for at blive testet. Bliv hjemme indtil 48 timer efter, at dine symptomer er helt forsvundet.


Hvornår må dit barn komme tilbage? ( citia fra side 4 fra i dette link fra sundhedsstyrelsen 9. sep. 2020):

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

- Dit barn må komme tilbage pasning, når hun/han er helt rask. Det vil sige, når dit
barn ikke har symptomer, er feberfrit og har det, som det plejer. Dit barn skal kunne deltage i
de sædvanlige aktiviteter i dagtilbuddet eller skolen, f.eks. undervisning, udflugter og
udendørs leg, uden at kræve særlig omsorg og pasning.
- Hvis dit barn er blevet testet for ny coronavirus, må dit barn komme tilbage igen, hvis testen er
negativ, og hvis dit barn ellers i øvrigt er rask og kan deltage i leg og aktiviteter, som det plejer.